Papier

Wat hoort wel en wat hoort niet bij het oud papier? Kijk op de wel/niet lijst papier voor een overzicht of ga naar http://www.afvalscheidingswijzer.nl.