Uw afvalinzameling tijdens de Corona-crisis

Ondanks deze bijzondere tijd waarin we met zijn allen het Corona-virus proberen in te dammen, doen wij er alles aan om de afvalinzameling zoveel mogelijk normaal te laten verlopen. We sluiten het echter niet uit dat we in de toekomst de inzameling moeten aanpassen agv maatregelen. Wij informeren u over eventuele wijzigingen via onze website en via onze gratis app AFVALWIJZER. Meer informatie over eventuele wijzigingen in de inzameling van bedrijfsafval vindt u hier.

LET OP: het heeft geen zin om te bellen naar RD Maasland. Alle informatie over eventuele wijzigingen wordt op de website en via de app gepubliceerd.

Heeft u de app Afvalwijzer nog niet? DOWNLOAD DEZE DAN NU!

Dit is de snelste en belangrijkste manier om u te informeren. Zorg ook dat u toestemming geeft om een pushbericht te ontvangen. Dan weet u zeker dat u belangrijke informatie ontvangt.

 

Overzicht van actuele wijzigingen afvalinzameling ivm Corona

 

Mogelijke wijzigingen als gevolg van Corona maatregelen RD Maasland

Op dit moment zijn er geen wijzigingen in de afvalinzameling. Wij komen het huishoudelijk afval ophalen zoals gepland. Mochten wij echter agv ziekte met een personeelstekort te kampen krijgen, dan heeft de inzameling van restafval en het open houden van de milieuparken onze prioriteit. Ook de inzameling van PMD willen we zo goed mogelijk blijven uitvoeren.

Dit betekent dat we inzameling van bijvoorbeeld GFT, en het legen van de textiel- en glascontainers zo lang mogelijk volhouden. Als echter blijkt dat we niet over voldoende personeel beschikken, dan zullen we de inzameling van die afvalsoorten als eerste annuleren.

Welke maatregelen hebben wij al genomen?

Onze medewerkers werken in ploegen van maximaal twee personen op de inzamelwagens. Zo proberen we het risico van onderlinge besmetting te voorkomen. Immers, als één van hun ziek wordt, dan heeft dit gevolgen voor de hele ploeg. Omdat de teams kleiner dan normaal zijn, hebben we meer wagens ingezet. Daardoor kan het zijn dat de wagen eerder door de straat komt dan u gewend. Houd hier rekening mee en zet uw container voor 7.30 uur aan de straat!

Om de afvalinzameling zo goed mogelijk te laten verlopen kan het zijn dat we de chauffeurs van de veegwagens inzetten op de huisvuilinzameling. Dit betekent dat de veegwerkzaamheden wellicht zijn opgeschort.
We bekijken dagelijks of het haalbaar is om alle aanvragen van wisselingen en nieuwe containers uit te kunnen voeren. Indien nodig zullen we de aanvragen echter moeten opschorten. Wij vragen u voor uw begrip.  

 

Wat kunt u doen?

Afvalinzameling

Op dit moment halen we het rest- en GFT- afval op zoals gepland. Mochten de routes wijzigen ivm personeelstekort:

  1. Houd de informatie onze website of via de app Afvalwijzer in de gaten. Indien er geen inzameling plaatsvindt, sturen we u een pushbericht via de app.
  2. Zet uw afval dan niet buiten. Wij informeren u wanneer de eerstvolgende inzameling plaatsvindt.
  3. Heeft u de gratis app Afvalwijzer nog niet? Download deze dan nu.

Wijkmilieuparkjes

De containers in de wijk voor PMD, textiel en glas maken we leeg zoals u van ons gewend bent. Als we een tekort aan chauffeurs krijgen vanwege ziekteverzuim, dan zullen we de PMD-containers zo lang mogelijk blijven ledigen. Textiel en glascontainers worden alleen leeggemaakt indien mogelijk.

  1. Zitten de containerparkjes vol? Neem het afval dan mee naar huis of breng het naar het milieupark. ZET GEEN AFVAL NAAST DE CONTAINER! Dit is in de eerste plaats niet toegestaan, maar wij of de gemeenten hebben nu geen capaciteit om dit zwerfvuil op te ruimen.
  2. Probeer de inzameling van textiel en glas te beperken. Mochten we met personeelstekort kampen, dan maken we deze containers als laatste of helemaal niet leeg.

Milieupark

We streven er naar om de milieuparken in Maasbracht, Roggel en Montfort open te houden. Daarom hebben we onze medewerkers preventieve maatregelen opgelegd die ook op u betrekking hebben.

  1. Indien mogelijk dient u zelf uw afvalpasje te scannen
  2. De balie en scanapparaat worden regelmatig gedesinfecteerd.
  3. Medewerkers moeten afstand bewaren en mogen geen hulp bieden bij het storten van afval
  4. Check voor uw bezoek aan het milieupark via de website of app of het milieupark open is. In het uiterste geval van personeelstekort kunnen we genoodzaakt zijn een milieupark te sluiten.

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.