Jaarverslag

Jaarlijks legt RD Maasland financiële verantwoording af aan haar bestuur en de samenwerkende gemeenteraden binnen de GR middels de jaarrekening.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om naast de financiële verantwoording wat concreter op bepaalde ontwikkelingen in te gaan en de successen die we hebben behaald in het afgelopen jaar. Deze verhalen, aanvullend op de jaarrekening, zijn te vinden in de Jaarberichten 2016.