Wijzigingen afvalinzameling ivm Corona

In verband met de Coronacrisis worden steeds meer beperkende maatregelen genomen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de afvalinzameling. Hieronder ziet u een overzicht van de wijzigingen.