Wijzigingen afvalinzameling ivm Corona

In verband met de Coronacrisis zijn beperkende maatregelen getroffen. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de afvalinzameling. Hieronder ziet u een overzicht van de wijzigingen.