Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

7 december 2017 | Ingrid

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is heel succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hier mee door te gaan.

Toch wordt er de laatste tijd in de media getwijfeld aan het nut van de kunststof inzameling. En dat is jammer, want gemeenten zetten op dit moment grote stappen in het verbeteren van afvalscheiding in huishoudens. En daarmee zetten we steeds een stap in de richting van een circulaire economie waarbij afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Milieuwinst kunststofrecycling kan beter

Op dit moment wordt ca. 80% van het ingezamelde kunststof gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is.

De uitdaging is nu ook deze mix van kunststof hoogwaardig te kunnen  recyclen. Om hiervoor oplossingen te vinden werken verschillende partijen samen: producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat gemeenten het kunststof zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling nog verder toenemen.

Ook u kunt een bijdrage leveren!

Ook u als burger kunt ervoor zorgen dat de kunststofrecycling steeds beter wordt. Namelijk door het kunststof goed gescheiden in te leveren.

In de gemeenten LEUDAL en MAASGOUW mag het kunststof samen met blik en drinkpakken worden weggegooid in de daarvoor bestemde PMD-containers in het wijkmilieuparkje. Om ervoor te zorgen dat de PMD-inzameling zo zuiver mogelijk is, is een WEL/NIET-lijst beschikbaar waarop u precies kunt lezen wat er aan kunststof (plastic), blik (metaal) en drinkpakken en niet bij het PMD mag.

In de gemeente ROERDALEN mag het kunststof samen met drinkpakken worden weggegooid in de daarvoor bestemde PD-zakken die elke vier weken worden ingezameld. Om ervoor te zorgen dat de PD-inzameling zo zuiver mogelijk is, is een WEL/NIET-lijst beschikbaar waarop u precies kunt lezen wat er aan kunststof (plastic) en drinkpakken en niet bij het PD mag.

Zo kunt ook u uw bijdrage leveren aan de verbetering van afvalrecycling en dus aan ons milieu!