RD Maasland ontvangt definitieve erkenning Nedvang

19 juli 2017 | Ingrid

RD Maasland heeft de definitieve erkenning voor de registratie van verpakkingsafval van Nedvang gekregen. Daarmee laten we zien dat we meewerken aan verduurzaming en invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In het Besluit Beheer Verpakkingen 2014 is vastgelegd dat producenten en importeurs zelf verantwoordelijk zijn voor preventie, inzameling en recycling van verpakkingen die zij op de markt brengen. Daarom is Nedvang (NEDerland Van Afval Naar Grondstof) in het leven geroepen: een organisatie die de inzameling en recycling van verschillende verpakkingsmaterialen regisseert. Via Nedvang wordt nu bijvoorbeeld intensief samengewerkt met de Nederlandse gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en producenten en importeurs. Dit resulteert onder andere in de registratie van cijfers over productie, levering, inzameling en recycling van de verpakkingsmaterialen. Zo kan nauwkeurig worden nagegaan of de doelstelling wordt behaald dat gemiddeld minstens 70% van alle verpakkingsmaterialen gerecycled moet worden.

Ook RD Maasland heeft nu aangetoond dat de registratie van de inzameling van verpakkingsmaterialen in orde is en dus bijdraagt aan de landelijke rapportage  van de recyclingscijfers van deze afvalstromen. Directeur RD Maasland, Arthur Smedts: “Het mooie aan deze erkenning is dat we aan onze klanten en collega-bedrijven kunnen laten zien dat we onze zaken op orde hebben. Daarnaast past het helemaal bij de visie ons bedrijf dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo dragen ook wij ons steentje bij aan verduurzaming!”

 Certificaat erkenning Nedvang