RD Maasland scoort opnieuw hoog in benchmark

21 februari 2017 | Ingrid

In een benchmark worden vergelijkbare bedrijven (in dit geval afvalinzamelaars) vanuit het hele land met elkaar vergeleken. Zo kunnen we inzicht krijgen over ons functioneren en de prestaties die we leveren. Net als bij eerdere benchmarks Huishoudelijk Afval door de branchevereniging NVRD blijkt dat we op het gebied van milieu een heel goeie prestatie leveren. Met gemiddeld 118 kg ingezameld afval per persoon per jaar zitten we ruim onder het landelijke gemiddelde in onze klasse, namelijk 158 kg. 76% van ons afval wordt gescheiden ten behoeve van hergebruik en ook dat is beter dan gemiddeld (69%). Daarmee voldoen we ook al aan de landelijke doelstelling van 75%!

Ook blijkt dat we als goedkoopste in onze klasse de inzameling van het afval verzorgen. En dat vertaalt zich dan weer in de afvalstoffenheffing die de gemeente haar inwoners berekent. Alle drie de gemeenten (Leudal, Maasgouw en Roerdalen) staan in de top 11 van het overzicht van de goedkoopste afvalstoffenheffing van alle Nederlandse gemeenten!