Aanbiedregels en tips voor het gebruik van uw huisvuilcontainer

  • Druk of stamp het afval niet aan en zorg dat de deksel goed sluit. Als er afval uit uw container steekt, kan die niet geleegd worden.

  • Laad een container niet zwaarder dan 75 kilo. Een Citybin mag niet zwaarder zijn dan 23 kg. Stenen en puin, of ander afval dat u elders kwijt kunt, horen er niet in thuis.

  • Wilt u uw container laten legen, zet hem dan op de inzameldag uiterlijk 7.30 uur aan de straat.

  • Als de inzameling plaatsvindt met een zijlader dan moet de handgreep aan de kant van uw huis of erf.

  • Vindt de inzameling plaats met een achterlader dan graag de handgreep richting weg.

  • Beide containers en de milieubox krijgt u in bruikleen van de gemeente, dus laat ze staan bij verhuizing.

  • Zet de GFT-container ’s zomers uit de zon en bij vorst op een beschutte plaats uit de wind. Lees ook: Tips om stank in de GFT-container te voorkomen of Tips tijdens de vorstperiode

  • Met groene zeep of soda krijgt u de containers schoon

  • Gooi geen afval in het riool! Vochtige doekjes, schoonmaakdoekjes, luiers, babydoekjes, etensresten, (frituur)olie, vet, maandverband, medicijnen of chemicaliën horen thuis in uw afvalcontainer.