Wij stoppen met afvalinzameling in Kessel, Kessel-Eik en Meijel

Vanaf 1 januari 2018 wordt het afval van de kernen Kessel, Kessel-Eik en Meijel niet langer door RD Maasland ingezameld, maar door de gemeente Peel en Maas zelf. Voor verdere informatie over de eventuele wijzigingen die daarmee samenhangen, verwijzen we u graag naar de gemeente Peel en Maas

Wij bedanken de inwoners van Kessel, Kessel-Eik en Meijel voor
de jarenlange, prettige samenwerking!