Inzameling KCA Baexem, Kelpen-Oler, Ell, Haler

Op MAANDAG 3 JUNI neemt de chemocar de volgende standplaatsen:

Baexem

08.30-09.20 uur Raadhuisplein

09.25-10.15 uur Monseigneur Kierkelsplein

10.20-11.10 uur Splitsing Kerkveldstraat/Tienderhof

Kelpen-Oler

11.20-12.10 uur Grathemerweg/Kerkstraat (pleintje)

12.45-13.35 uur Parkeerplaats Limburgstraat/Beneluxstraat

Ell

13.40-14.30 uur Niesstraat/Sebastiaanstraat (Scheijmansplein)

Haler

14.35-15.25 uur Parkeerplaats Isodoorstraat/Pinxtenstraat bij de kerk

Inzameling KCA Buitengebied Baexem, Kelpen-Oler, Ell en Haler vindt plaats vanaf 15.25 uur. Hiervoor dient u zich uiterlijk vrijdag 31 mei 15.00 uur aan te melden via RD Maasland, (0475) 59 46 32 of info@rdmaasland.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.